Zwroty oraz prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.

1.1. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z w.w. prawa.

1.2. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.


2. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.1. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie woli (forma może być e-mailowa lub pisemna) o odstąpieniu od umowy, w terminie 100 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy.

2.2. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.

2.3. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

2.4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz posiadać oryginalne metki, oraz być wysłany z oryginalnym opakowaniem.